Monique

Mensen verder helpen en bijdragen in hun zoektocht naar (optimalisatie van) gelukkig zijn is mijn specialiteit. Wat dit persoonlijke geluk ook betekent. Dit start met zelfbewustzijn, het signaleren dat ‘er iets is’ en dan de stap zetten om hierin verder te gaan. 

Vanuit deze start help ik je een ontwikkeling door te maken en je handvatten te bieden om dit voor jouw toekomst zoveel mogelijk zelf te kunnen blijven doen. Jouw toekomst is immers dynamisch.
De roos, koningin der bloemen, staat symbool voor liefde, passie, geluk en voorspoed. Het vraagt onderhoud, zorg en liefde om een roos in goede conditie te houden en er lang plezier van te hebben, zo niet anders met een mensenleven. Doornen geven de roos houding en een prachtige uitstraling, een mooie verwevenheid van harde en zachte elementen. 
De doornen zijn pijnlijk als je er mee in aanraking komt en de fluwelen bloemblaadjes zijn daarentegen zacht en aangenaam. Tezamen vormen zij een harmonieus geheel. In balans.
Vanuit een commerciële achtergrond coacht De Avantgarde Coach reeds decennialang, waarbij altijd de gestelde doelen behaald worden. Ook tussentijdse belemmeringen in dit proces worden hierin meegenomen en het hoofd geboden. Zaken als het ontwikkelen van besluitvaardigheid en zelfinzicht zijn van grote waarde evenals de noodzakelijke inzet en openheid. Afhankelijk van persoonlijkheid, karakter en gestelde doelen kan een hardere dan wel zachtere begeleiding nodig zijn. Spiritualiteit is geen onderwerp voor De Avantgarde Coach.